Vybíráme kyslíkový koncentrátor

O kyslíkovém koncentrátoru se zpravidla dozvídáme v ordinaci plicního lékaře, ať už v souvislosti s našimi vlastními obtížemi, nebo obtížemi někoho z našich blízkých. Kyslíkový koncentrátor je elektrické zařízení vyrábějící kyslík z okolního vzduchu o čistotách 89 až 96 %, dle typu zařízení a nastaveném průtoku. Průtok se nastavuje na kyslíkovém koncentrátoru na základě lékařského doporučení. Bez ohledu na to, jestli budete přístroj hradit sami prostřednictvím koupě, pronájmu nebo přístroj bude hradit Vaše zdravotní pojišťovna, vždy postupujte dle pokynů lékaře.

Nehradí-li ve Vašem případě koncentrátor zdravotní pojišťovna, nezbývá nic jiného než si přístroj pronajmout, koupit nebo půjčit za symbolický poplatek v některých neziskových organizacích disponujících půjčovnou zdravotnických pomůcek.

Jestliže jste se rozhodli vzhledem k Vašim okolnostem pořídit si kyslíkový koncentrátor, setkáte se s jeho následujícími druhy : stacionárním a mobilním.

Stacionární oxygenátor slouží k umístění v domácím nebo nemocničním prostředí, měl by být vybaven kolečky (důležité!) a je schopen provozu 24 hodin denně. Jeho hmotnost bývá od 14 do 17 kg a je napájen z elektrické sítě. Pro většinu aplikací postačí standardní přístroj s průtokem od 1/2 litru do 5 litrů za minutu. Přístroje o vyšších průtocích jsou na trhu k dispozici také a to od 1/2 litru do 10 litrů za minutu. Kyslík je na výstupu kontinuální. Tyto přístroje jsou objemnější, mají vyšší hmotnost, hlučnost a spotřebu elektrické energie. Stacionární přístroje lze převážet ve svislé poloze a umístěny by měly být ve volném prostoru vzhledem k nutné cirkulaci vzduchu.

Mobilní oxygenátor lze nalézt na trhu v přenosném nebo transportním provedení. Přenosný přístroj lze nosit přes rameno nebo na zádech, a transportní tahat na kolečkách. Mobilní koncentrátory nejsou určeny k non-stop provozu, ale jako doplněk ke stacionárnímu přístroji. Při rozhodování o mobilním přístroji mějte na paměti, že existují  na trhu přístroje s pulzním režimem nebo s kombinací pulzního a kontinuálního režimu.

Pulzní režim funguje na nádechovém principu a objem produkovaného kyslíku se liší u každého výrobce individuálně.

- Všechny pulzní koncentrátory jsou přenosné. Jejich hmotnost a výdrž baterií umožňuje maximální mobilitu.

-Všechny transportní koncentrátory lze transportovat na kolečkách a mají kombinaci pulzního a kontinuálního režimu. Kontinuální režim bývá k dispozici od 1/2 litru do 3 litrů za minutu.

Nedoporučujeme mobilní koncentrátory kupovat bez konzultace s lékařem nebo bez možnosti odzkoušení. Hmotnost přístroje, jeho výkon a výdrž jeho baterii jsou rozhodujícími kritérii při volbě tohoto zařízení.