Vodíkové membránové generátory série HOGEN® C

Vodíkové membránové generátory série HOGEN® C

On-site vodíkový generátor integrovaný ve dvou propojených, automatizovaných kabinetech. Zařízení si automaticky nastavuje výstup tak, aby odpovídal poptávce.  Disponuje automatickým doplňováním nádrže pracujícím v režimu snížené spotřeby energie v pohotovostním režimu. Další charakteristiky systému:

  • Vlastní systém deionizované vody
  • Dálkové zadávání dat
  • Tovární chlazení
  • Produkce vodíku při 30 barg
  • Měření vlhkosti
  • Kabinet pro venkovní umístění
  • Vysoká čistota vodíku (99.9998%)
  • Počítač zaznamenávající provozní data
  • Denní program