Vodíkové membránové generátory série HOGEN® H

Vodíkové membránové generátory série HOGEN® H

Série vodíkových generátorů HOGEN® H představuje plně integrovaný systém výroby vysoce čistého vodíku na bázi elektrolýzy. Zapotřebí je pouze voda a elektrická energie. Systém zahrnuje až tři elektrolytické články, stejně tak podporu bezpečného provozu a regulaci provozu elektrolýzy. Každé zařízení obsahuje vyžadované senzory a systém řízení bezpečnosti, výkonu a automatizace. Zařízení jsou navržena k venkovním nebo dobře větraným, nekvalifikovaným, vnitřním provozům.

Série HOGEN® H vyrábí až  6 Nm3/hodinu (228 scf/hodinu) velmi čistého vodíku pro obory zpracování materiálů, chlazení v energetice a elektroniky. Série HOGEN® H je modulární systém. Jediný přístroj HOGEN® H o 6 Nm3/hod je schopen dodat ekvivalent jedné a půl tlakové jumbo lahve (2198 litrů) každý měsíc. Vícenásobné série HOGEN® H lze kombinovat pro zvýšení výrobní kapacity bez nutnosti vzájemné integrace, a tedy bez navyšování nákladů.

Série HOGEN® H, kombinovaná se zařízením StableFlow™ , výrobce firmy Proton, nabízí vynikající výhody elektrárnám využívajícím vodík jako chladivo, včetně snížené ventilační ztráty a zvýšené životnosti komponentů. Série HOGEN® H nabízí mnoho výhod :

  • suchý, vodík o velmi vysoké čistotě (UHP) – 99.9995+%
  • Nízké náklady na skladování
  • Nízké všeobecné náklady