Technologie

PSA - střídavá adsorpce (pressure-swing-adsorbtion) je technologie používaná k oddělení některých druhů plynů ze směsi plynů pod tlakem. Technologie využívá molekulárních charakteristik plynů a vlastností adsorpčního materiálu, zpravidla zeolitů, které jsou používány jako molekulárních síto. Tlakové adsorpční procesy spoléhají na to, že pod vysokým tlakem mají některé plyny tendenci být přitahovány k povrchu pevných látek (zeolitu).

Čím vyšší je tlak, tím více plynu je přitahováno k povrchu molekulárního síta. Když se tlak sníží, oddělený plyn se uvolní. Je-li směsí plynů vzduch vedený pod tlakem do nádoby, přitahuje k sobě zeolit molekuly dusíku více než molekuly kyslíku. Metody PSA je využíváno k výrobě technických plynů: dusíku a kyslíku.