Velkoobjemová PSA zařízení

Výkon: Od 170 Nm3/hod do 1133 Nm3/hod

Výrobce firma AirSep je schopna dodat velkoobjemová zařízení produkující kyslík o čistotě až 93 % od 170 Nm3/hod do 1133 Nm3/hod  tlaku na výstupu o 1.38 BarG bez použití kompresoru. V případě nutnosti vyšších tlaků, lze velkoobjemové zařízení dovybavit vysokotlakým kyslíkovým kompresorem o výstupním tlaku až 206.8 BarG.